بهترین های ادبیات ترکیه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه و نویسندگان ترکیه ای
 کتاب برف

کتاب برف

اثر ارهان پاموک از انتشارات پوینده


 کتاب قلعه سفید

کتاب قلعه سفید

اثر ارهان پاموک از انتشارات ققنوس


 کتاب ملت عشق

کتاب ملت عشق

اثر الیف شافاک از انتشارات ققنوس


 کتاب خانه ی خاموش

کتاب خانه ی خاموش

اثر ارهان پاموک از انتشارات مرکز


 کتاب موزه معصومیت

کتاب موزه معصومیت

اثر ارهان پاموک از انتشارات پوینده


 کتاب زنی با موهای قرمز

کتاب زنی با موهای قرمز

اثر ارهان پاموک از انتشارات نشر نون


 کتاب آقای جودت و پسران

کتاب آقای جودت و پسران

اثر ارهان پاموک از انتشارات نشر چشمه


 کتاب کتاب سیاه

کتاب کتاب سیاه

اثر ارهان پاموک از انتشارات نشر چشمه


 کتاب شوری در سر

کتاب شوری در سر

اثر ارهان پاموک از انتشارات نشر چشمه


 کتاب نام من سرخ

کتاب نام من سرخ

اثر ارهان پاموک از انتشارات نشر چشمه